Među najvećim kreditnim zaduženjima koje je Republika Srpska povukla od Evropske investicione banke je pozajmica od 68,4 miliona konvertibilnih maraka za gradnju autoputa Banjaluka –…