Vlada Republike Srpske poklonila je Olimpijskom centru “Jahorina” zemljište na ovoj planini za izgradnju komercijalnih objekata na skijalištu a taj projekat zatim proglasila od posebnog interesa za regionalni ekonomski razvoj.

Riječ je o četiri parcele ukupne površine od oko 2.500 kvadrata na kojima će biti izgrađena garaža, skijašnica, ski rental, ski bife, mjesto za prodaju ski karata kao i jedan objekat na četiri etaže.

“Realizacija investicionog projekta radi izgradnje poslovnih objekata na Jahorini je od posebnog interesa za regionalni ekonomski razvoj. Pravo svojine na nepokretnostima prenosi se bez naknade. Troškove izrade notarskog ugovora i upisa prava na nekretninama snosi Olimpijski centar “Jahorina” Pale”, navodi se u odluci Vlade RS.

Ministar trgovine i turizma je ovlašten da u ime Vlade sa Olimpijskim centrom zaključi ugovor o prenosu prava svojine s tim da prethodno mora pribaviti mišnjenje Pravobranilaštva RS.

Na ovaj način nastavljena je bezrezervna podrška Vlade RS Olimpijskom centru Jahorina, pogotovo od kada se na njegovom čelu nalazi Dejan Ljevnaić a koja se mjeri u desetinama miliona maraka.

Kroz nekoliko dana biće puštena u rad kabinska gondola izgrađena kreditom za koji je garant bila upavo Vlada RS.

Paralelno ulažu se i milioni u objekte koji su u vlasništvu Vlade RS.

Podsjećamo, za adaptaciju i sanaciju hotela “Rajska dolina” biće izdvojeno 7,7 miliona maraka a u toku je odabir izvođača radova.  Hotel se nalazi u samom centru skijališta a njime upravlja Ugostiteljski servis RS.

Prošle godine je u opremanje vile “Jahorina”, potrošeno više od milion maraka a na opremanje su trošene pare od Klirinškog duga koji je Rusija uplatila BiH.

(Capital)