Asocijacija mladih Foča uredila je lokalitet stećaka Mramor-Crkvina u selu Vrbica u fočanskoj mjesnoj zajednici Zavait, koji je na listi svjetske baštine UNESKO-a.

Stećci su bili teško pristupačni, zarasli u gusto šiblje, koje su volonteri Asocijacije mladih raskresali i ovo izuzetno vrijedno nalazište srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika učinili vidljivim i olakšali mu pristup. Volonterima Asocijacije mladih u čišćenju su pomogli članovi opštinske Turističke organizacije, Muzeja “Stara Hercegovina” i Civilne zaštite, a posao su nadgledali stručnjaci Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS.

Postavljena je i turistička signalizacija koju je obezbijedila Turistička organizacija. Predsjednik Asocijacije mladih Aleksandar Vidojević kaže da se na ovom lokalitetu, udaljenom oko 200 metara od puta Zavait – Čelebići, nalazi oko 220 stećaka.

(glassrpske)