Na juče održanoj 20.redovnoj sjednici SO Foča, odbornici su usvojili izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu, prema kojem su ukupna budžetska sredstva iznosila 10.252.000 KM, dok je potrošeno 10.626.000, tako da je ostvaren deficit od 374.000 KM, prenosi Radio Foča.

Načelnik Odjeljenja za finansije Mirjana Davidović napomenula je da deficit nije prešao prag tolerancije od pet odsto i pojasnila je da je nastao zbog toga što su prihodi od PDV-a , u odnosu na planirane, manji za 140.000, dok je 100.000 maraka grantovskih sredstava za obdanište, kao i 130.000 KM kompenzacije između opštine i Šuma Srpske zbog manjeg kašnjenja preneseno u 2018. godinu.

Ona je istakla da nijedna budžetska pozicija troškova nije prekoračena i da je to odraz finansijske discipline.

Usvojen je zaključak kojim se odobrava pokriće deficita od 374.000 KM preraspodjelom sredstava u budžetu za 2018. godinu u iznosu od 74.000 KM i preraspodjelama u budžetu opštine za 2019, 2020. i 2021. godinu u iznosima od po 100.000 KM, piše Radio Foča.

 

ISTOK