– Uprava ERS naredila svojim preduzećima da otkupe akcije od manjinskih akcionara

– Ekonomisti smatraju da je krajnji cilj delistiranje svih preduzeća “Elektroprivrede” sa Banjalučke berze i pretvaranje sada akcionarskih u znatno manje transparentna društva sa ograničenom odgovornošću

– Nesaglasni akcionari smetaju Upravi ERS-a jer mogu praviti problem kod stavljanja pod hipoteku ili prodaje imovine velike vrijednosti

Uprava „Elektroprivrede Republike Srpske“ (ERS) naredila je upravi matičnog preduzeća, svim zavisnim preduzećima i direkcijama da idu u otkup akcija od malih akcionara, posebno onih koji su protiv odluka uprave ERS-a, a sve pravdaju sprovođenjem reorganizacije u kojoj će doći do otpuštanja radnika, ekskluzivno otkriva portal CAPITAL.

Kolegij direktora Mješovitog holdinga ERS nedavno je donio niz zaključaka o budućim zadacima rada ERS. Zaključci, koje potpisuje vršilac dužnosti generalnog direktora ERS Luka Petrović, dostavljeni su svim preduzećima i direkcijama u sistemu ERS.

Jedan od zaključaka tiče se kupovine akcija od malih akcionara.

„Izvršiti konkretna zaduženja nadležnih službi, po pitanju stvaranja uslova za otkup dionica malih akcionara (posebno nesaglasnih), kako bi se otkupilo do 10 odsto dionica, zarad povećanja kapitala i lakšeg vršenja reorganizacije“, glasi jedan od zaključaka koji su u posjedu CAPITAL-a.

Što se tiče reorganizacije, Uprava priznaje da postoji višak radnika, te da se razmotri otpuštanje uz stimulativne otpremnine.

„Analizirati praksu koju ima Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Trebišnjici“ u vezi stimulativne otpremnine radnika kao način rješevanja viška radnika  u sistemu ERS“, navodi se u zaključcima.

Da će biti otpuštanja uz davanje otpremnina potvrđuje se i zaključkom kojim se traži da sindikat bude uključen u proces reorganizacije.

„Aktivno uključivanje sindikata energetike, odnosno ERS, u sve procese od interesa za radnike uz obavezno prisustvo sastancima Kolegija direktora oko reorganizacije Mješovitog holdinga ERS, oko kontrole sprovođenja Kolektivnog ugovora, oko otpremnina, itd“, ističe se u zaključcima.

Matično preduzeće ERS ima po 65 odsto akcija u svim zavisnim preduzećima, dok PREF ima oko 10 odsto, a Fond za restituciju oko pet odsto, što čini oko 80 odsto državnog kapitala. Ostatak posjeduju drugi akcionari.

Stručnjaci za tržište kapitala sa kojima je CAPITAL razgovarao ističu da postoje dva moguća razloga zbog kojih vlast želi da državni kapital u ERS čini više od 90 odsto.

„Jedan razlog je što tada može lakše da otkupi ostatak akcija i postane 100 odstotni vlasnik i društvo tada može da se oslobodi svih obaveza koje otvoreni status nosi, u krajnjoj liniji može preći u društvo sa ograničenom odgovornošću. Drugi razlog je da nesaglasni akcionari smetaju Upravi ERS-a jer mogu praviti problem kod raspolaganja imovinom velike vrijednosti. Ako je nešto 30 odsto vrijednosti kapitala pa se zalaže ili prodaje, onda mogu napraviti problem, kao i kod promjene pravne forme“, smatraju stručnjaci.

Ukoliko bi se gledala knjigovodstvena vrijednost, za kupovinu 10 odsto akcija Matičnom preduzeću ERS trebalo bi oko 350 miliona KM.

Iako su zvaničnici Srpske u više navrata tvrdili da „Elektroprivreda RS“ neće biti privatizovana, a premijer Radovan Višković to ponovio nedavno na sjednici Narodne skupštine RS i da je prioritet reorganizacija ERS, činjenica je da su ostavili mogućnost partnerstva i dolaska “Elektroprivrede” Srbije na domaće tržište.

Kolegij direktora Mješovitog holdinga ERS donio je zaključke i o drugim važnim pitanjima, od cijene električne energije, investicija, međusobnih odnosa između holdinga i zavisnih preduzeća… o čemu će CAPITAL pisati u narednim danima.

(CAPITAL)