BANJALUKA – Narodni poslanik Nebojša Vukanović rekao je danas na sjednici Narodne skupštine RS da je ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić potpisao koncesioni ugovor za vjetroelektranu „Grebak“ u Nevesinju, iako je Pravobranilaštvo RS dalo negativno mišljenje na taj ugovor.

Vukanović kaže da je Đokić potpisao ugovor nezakonito jer nema saglasnost Pravobranilaštva te da je upravo taj ugovor izazvao raspravu u Vladi i da je premijer Radovan Višković čak tražio od Đokića da podnese ostavku.

On je pitao Đokića zbog čega je potpisao taj ugovor, ukoliko nema saglasnost Ministarstva.

„Vlada je odobrila ovaj ugovor na način da je donijela rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju vjetroelektrane „Grebak“ u postupku koji je sproveden onako kako se i svi drugi postupci sprovode. U tom postupku se pribavljaju i određena mišljenja i ona su pribavljena. Pravobranilaštvo je nekoliko puta davalo mišljenje u toku ovog postupka, a na kraju i mišljenje na ugovor o koncesiji. Ugovor nije u suprotnosti sa zakonom, to ni Pravobranilaštvo nije kazalo. Pravobranilaštvo je dalo određeno mišljenje. Izvršene su korekcije ugovora na osnovu onoga što je Pravobranilaštvo tražilo i nakon toga se pristupilo potpisivanju. Ovaj ugovor je od ogromnog značaja za RS, a najviše za opštinu Nevesinje“, odgovorio je Đokić.

Međutim, Vukanović nije bio zadovoljan jer, kako je rekao, Đokić nije konkretno odgovorio da li je Pravobranilaštvo dalo negativno mišljenje i preporučilo da se taj ugovor odbije.

Đokić je polovinom aprila sa direktorom preduzeća „VE Grebak“ Nevesinje potpisao ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje vjetroelektrane „Grebak“ u opštini Nevesinje.

Ovom privrednom društvu Vlada RS je, u januaru ove godine, dodijelila koncesiju za izgradnju i korištenje vjetroelektrane „Grebak“ u Nevesinju.

Кoncesija  je dodjeljena na period od 50 godina, a realizovaće se u periodu tri godine.

Đokić je najavio je da će vjetroelektrana “Grebak”, čija se intenzivna gradnja može očekivati u drugoj polovini naredne godine, biti završena i priključena na mrežu 2021. godine

(CAPITAL: M. Čigoja)