“Digla se kuka i motika da danas pljuje po opoziciji! Ostrvio se i osilio svakojak šljam da ih dokusuri sada kada im je najteže! Našle ništarije metu za iživljavanje, samodokazivanje! Zatrli bi svaki tračak drugačijeg, da što brže i lakše potonemo u jednoumlje, u bezumlje, u svevlašće i svemoć jedne ukalupljene mjere prostakluka, jednog pogleda na sve i svakoga, jednog koncepta samouništenja!

Ništa časnije i odgovornije nema od borbe protiv toga! Zato ustaj, opozicijo, stresi sve to sa sebe, uspravi glavu, pogledaj se u oči, ojačaj iznutra odbacivanjem loših i lošega, budi beskompromisna, drugačija, raskrsti sa nedoumicama, misli slobodno, ne plaši se istine, ona nikada nije bila među kukama i motikama, ništarijama i šljamom!”

Đorđe Vuković