Ukupni prihodi RiTE „Ugljevik“ u prva tri mjeseca iznosili su 32,6 miliona KM, a u istom periodu 2018. bili su 37 miliona KM.

Nakon što je kadar Demosa, Čedomir Stojanović, sjeo u direktorsku fotelju rudnik i termoelektrana „Ugljevik“ završio je prvi ovogodišnji kvartal sa gubitkom od 615.787 KM, što je znatno lošiji rezultat u odnosu na isti period prošle godine kada je imao dobit od 2,5 miliona KM.

Ukupni prihodi RiTE „Ugljevik“ u prva tri mjeseca iznosili su 32,6 miliona KM, a u istom periodu 2018. bili su 37 miliona KM. Dok su prihodi smanjeni za više od četiri miliona KM, rashodi nisu pratili taj trend i oni su sa 34,5 miliona KM, smanjeni na 33,3 miliona KM u prvom kvartalu ove godine.

Obaveze preduzeća su povećane sa 161,2 miliona KM na 163,7 miliona maraka. Rast bilježe dugoročne obaveze, dok su kratkoročne smanjene.

Uprkos puno boljim rezultatima od ovogodišnjih, nakon oktobarskih izbora Nadzorni odbor ovog preduzeća je smijenio direktora Đorđa Popovića uz obrazloženje da je “rad direktora Popovića nije ocijenjen kao zadovoljavajući”. Nakon toga je Popović podnio tužbu i dobio spor na sudu, ali je NO donio novu odluku o smjeni.

( Insajder/ Capital )