centralna banka

Ukupan dug u Bosni i Hercegovini na kraju prvog polugodišta ove godine iznosio je oko 11,5 milijardi konvertibilnih maraka i veći je za oko stotinu miliona maraka u odnosu na kraj prošle godine, podaci su Centralne banke BiH.

U ukupan dug ulaze zaduženja Republike Srpske, Federacije BiH, institucija BiH, javnih preduzeća, javnih fondova, kantona, te lokalnih zajednica.

Najveći dio zaduženja odnosi se po osnovu kredita, oko 9,4 milijardi KM, dok se ostatak od oko 2,4 milijardi KM odnosi na zaduživanja po osnovu emitovanih hartija od vrijednosti.

Ovaj iznos duga nije najveće zaduženje koje je imala BiH; najveći dug prema povjeriocima bio je na kraju 2016. godine i iznosio je oko 12,1 milijardi KM.

Od ukupnog duga BiH na spoljni se odnosi oko 8,2 milijardi maraka.

(Srpskainfo)