BANJALUKA – Bolnice u Republici Srpskoj nastavljaju sa zaduženjima kako bi izmirile svoje poreske i druge obaveze. Za kreditima „teškim“ tri miliona kod komercijalnih banaka posegnuće i zdravstvene ustanove u Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

Bolnica Istočno Sarajevo zadužiće se kod „Nove banke“ za 1,2 miliona KM na period od tri godine, sa fiksnom kamatom do 4,7 odsto. Nema grejs perioda otplate, a troškovi obrade kredita iznose 6.000 KM.

Za kreditom u ovoj bolnici posežu kako bi zatvorili postojeći kredit i platili dugove dobavljačima i radnicima.

I Bolnica Nevesinje će se zadužiti kod „Nove banke“, i to za 1,7 miliona KM na osam godina, sa grejs periodom od 12 mjeseci, koji je uključen u period otplate. Platiće i fiksnu kamatnu stopu od 5,9 odsto, te troškove obrade kredita od 8.500 KM.

Namjena kredita je refinansiranje postojećeg dugoročnog kreditnog zaduženja, izmirenje prenesenih obaveza za neplaćene poreze i doprinose prema Poreskoj upravi RS i izmirenje prenesenih obaveza prema radnicima i dobavljačima.

Ova zaduženja aminovala je i Vlada Srpske koja je dala saglasnosti za izdavanje garancija RS za kreditna zaduženja pomenute dvije bolnice.

„Republika Srpska kao davalac garancije bezuslovno garantuje pravovremeno plaćanje svih obaveza prema ugovorima koji će se zaključiti između bolnica Nevesinje i Istočno Sarajevo i izabrane poslovne banke „Nova banka““, navedeno je u odlukama Vlade.

Vlada Republike Srpske i početkom avgusta je dala garancije za zaduženje bolnica u Bijeljini, Foči i Doboju u iznosu od 14 miliona maraka. I te kredite zdravstvene ustanove su planirale da utroše za restrukturiranje postojećeg zaduženja i izmirenje dugova.

Tada su garancije RS date za zaduženje bolnice “Sveti vračevi” u Bijeljini u iznosu od četiri miliona maraka, te Univerzitetske bolnice Foča i “Sveti apostol Luka” u Doboju u iznosu od po pet miliona maraka.

Da se bolnice zadužuju kako bi održale tekuću likvidnost portal CAPITAL je pisao i u tekstu „Bolnice masovno dugove vraćaju milionskim kreditima za koje garantuje RS“.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan