Bojana Živanić

I da klasifikacija nezaposlenih na aktivne tražioce posla i one koje Zavod za zapošljavanje svrstava u pasivnu grupu ne bi bila dovoljan paradoks, sada tim istim nezaposlenima staju na muku obavezom donošenja potvrda da su obavili razgovore za posao sa najmanje dva poslodavca mjesečno.

U Zavodu kažu da naše tržište rada karakteriše nedovoljna aktivnost nezaposlenih, a kakva li tek neaktivnost karakteriše Zavod, koji se, po svemu sudeći, počeo odricati svoje osnovne uloge posredovanja između nezaposlenih i poslodavaca.

Da posao treba i sam tražiti, slažem se s tim, ali da treba donositi “opravdanja” istom onom Zavodu koji pojedina lica koja se nalaze na njihovoj evidenciji i po 20 godina nikada nije kontaktirao zbog posla, to smatram nečuvenim.

Ukoliko nezaposleni koji se vode kao aktivni tražioci posla ne dostave dokumentaciju dva puta Zavod će ih obilježiti kao pasivne, tvrde građani širom RS da im je to saopšteno na vratima biroa.

Mada, u neku ruku, kao utjeha aktivnim tražiocima posla može biti to što, da li ste na Zavodu pasivni ili aktivni, nije velika razlika, jer kako kaže ona narodna pitalica: “Koga je biro još zaposlio?”

Postavljam pitanje Zavodu: “Da li za svaku profesiju lica koja se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje postoje mjesečno dva oglasa za posao i mogućnost da mjesečno obave dva razgovora?”

Da li je neophodna so na ranu ljudima koji su ladice napunili odbijenicama da iste te dokaze svog očaja moraju da donose nekom na uvid.

Postavljam još jedno pitanje Zavodu: “Šta će promijeniti tih bezbroj odbijenica koje budu donesene kao dokazi? Da li ćete preduzeti nešto?

I dok autobusi i avioni odvoze našu mladost u kolonama i turama u inostranstvo, našem Zavodu ni to nije dovoljan alarm da zasuče rukave, aktivira se i pokuša spasiti ono malo što nam je ostalo.

NEZAVISNE NOVINE