Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:

Pokretno dobro – zbirka filmova/negativa Ćirila Ćire Raiča, Grad Mostar;Graditeljska cjelina crkve Sv. Vasilija Ostroškog u Gornjem Vrbnu, Grad Trebinje;Građevina – Sokolski dom u Bijelјini;Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje na lokalitetu Meterizi, Grad Zvornik.

Takođe, Komisija je usvojila i izmjene i dopune odluka o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:

Područje i ostaci graditeljske cjeline – Crkva Preobraženja Hristovog sa zgradom škole i grobljem u Klepcima, Čapljina;Istorijska građevina – ostaci Starog kamenog mosta (vakuf Haseći Ali-age Kolakovića) u Konjicu;Istorijski spomenik – Kozija ćuprija u Sarajevu;Graditeljska cjelina – Svrzina kuća u Sarajevu;

Na 31. sjednici članovi Komisije su zaključili da se grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje na lokalitetu Meterizi, Grad Zvornik uvrsti na Listu ugroženih spomenika BiH jer je groblje devastirano i nadgrobnici su u izuzetno lošem stanju.

Usvojena je Odluka o produženju režima zaštite za osam dobara sa Liste peticija.

(Buka)