Iako je Zakon o upravi i lokalnoj samoupravi Republike Srpske omogućio raspuštanje lokalne skupštine u slučaju neuspjelog referenduma za opoziv načelnika, Vlada Republike Srpske se ne odlučuje na ovaj korak i pored toga što su načelnici koji su nakon referenduma ostali na svojim pozicijama to tražili.

U opštini Rudo lokalni parlament odlučio je da se ide na opoziv načelnika Rate Rajaka, međutim na referendumu održanom u decembru prošle godine većina građana odlučila je da on ipak ostane na toj funkciji, a slična situacija dogodila se i u Tesliću, gdje je na poziciji načelnika ostao Milan Miličević. I u jednoj i u drugoj lokalnoj zajednici, skupštinska većina ne “podržava” načelnika i sprovođenje bilo kakvih odluka praktično je onemogućeno.

Sa Rajakom i Miličevićem nismo uspjeli stupiti u kontakt, ali kako stvari sada stoje, i kako tvrde dobro upućeni, od raspuštanja lokalnih parlamenata neće biti ništa s obzirom na to da Zakon o upravi i lokalnoj samoupravi RS ne omogućava prijevremene izbore ako je do isteka mandata odbornika raspuštene skupštine ostalo manje od godinu dana.

Ipak, u Vladi RS, odgovarajući na jedno od poslaničkih pitanja zbog čega se ne raspušta lokalni parlament u Rudom s obzirom na to da opoziv načelnika nije uspio, kažu da je raspuštanje Skupštine opštine Rudo u proceduri.

“Vlada RS je razmatrala pitanje raspuštanja Skupštine opštine Rudo zbog neuspješno sprovedenog postupka opoziva načelnika opštine Rudo. S tim u vezi, postupak po predmetnom pitanju je u proceduri u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi”, rekli su u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske odgovarajući na jedno od poslaničkih pitanja.

Za razliku od Rudog, u slučaju Teslića procedura, po svemu sudeći, nije odmakla dalje od inicijative načelnika za raspuštanje lokalnog parlamenta, što su nam djelimično potvrdili i u Republičkoj izbornoj komisiji ističući da su mišljenje dali samo kada je u pitanju Skupština opštine Rudo.

“Ministarstvu uprave i lokalne samouprave dostavili smo mišljenje koje su tražili i konstatovali da je referendum za opoziv načelnika u Rudom sproveden u skladu sa zakonom. Za Teslić nisu tražili mišljenje”, rekao za “Nezavisne” Oliver Blagojević, predsjednik Republičke izborne komisije.

Što se tiče raspuštanja lokalnih parlamenata u slučaju neuspjelog referenduma s jedne strane su oni koji tvrde da se oni moraju raspustiti, a sa druge oni koji kažu da Zakon o upravi i lokalnoj samoupravi kaže, ne da se moraju, već da se “mogu” raspustiti. U samom zakonu navodi se da “Narodna skupština Republike Srpske može na prijedlog Vlade da raspusti skupštinu”, ako, između ostalog, nakon sprovedenog postupka gradonačelnik ili načelnik ne budu opozvani.

(Nezavisne)