Iako je skupština opštine Bileća na sjednici prije dva mjeseca, nakon različitih pritisaka i lobiranja odbornika, donijela odluku o kreditnom zaduženju u visini 3 miliona KM, banke za sada odbijaju da sa ovom opštinom ugovore kreditni aranžman. Kako nam izvori ISTOKA navode, prije svega zbog nesigurne garancije za vraćanje kredita.

Da podsjetimo, načelnik opštine Bileća Miljan Aksić je tada potvrdio da je zaduženje opravdano, te da će se ovim sredstvima „pokriti“ dugovanja koja postoje više godina. Period otplate kredita je deset godina. On se tada žalio na lošu hidrološku situaciju u akumulaciji Bilećkog jezera, kao i da im jedino preostaje da se “Bogu mole” da se ovo stanje popravi. Iako se hidrologija, kako kažu u HET-u, popravlja, izgleda da ove molitve ne vrijede kod bankara.

Branka Radmilović, koja predstavlja Snagu Hercegovine, jedina je od opozicionih odbornika koja je podržala novo kreditno zaduženje, uz obrazloženje da kredit nikada nije dobar, ali da je to „injekcija za dalji rad“.

Ona je istakla da ovim kreditom treba da se izmire obaveze zaključno sa prošlom godinom, a riječ je o dugovanja prema radnicima – regresu za prošlu i ovu godinu, zaostalim platama i svim dugovanjima prema dobavljačima zaključno sa posljednjim danom prošle godine, a da se ove godine namiruju iz sredstava koja budu pristizala.

Iz nezvaničnih izvora je potvrđeno da je prilikom glasanja na Branku Radmilović ključni uticaj imao Slobodan Šaraba, inače dobar prijatelj Luke Petrovića, gradonačelnika Trebinja.

Odbornici drugih opozicionih partija smatraju da je zaduženje loša odluka i da tjera opštinu Bileća „u veću propast“.

ISTOK