Zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić rekao je danas u Banjaluci da zemljama EU sigurno ne treba zapadni Balkan kao poligon nadigravanja svjetskih i regionalnih sila. “Mi imamo iskustvo da kada se veliki nadigravaju na ovom terenu, to uvjek ide preko naših leđa. A ako Balkan nije miran, nije ni Evropa”, rekao je Bosić učestvujući u radu međunarodne konferencije o evropskom putu Bih i zemalja regiona.

Obraćajući se učesnicima ministarske konferencije posvećene evropskom putu zemalja regiona, Bosić je rekao da sve zemlje zapadnog Balkana imaju aspiracije za ulazak u EU, ali da ta integracija ne ide željenom brzinom.

Prema njegovim riječima, da bi se proces pristupanja uspješno završio, neophodna je da EU ima jasan cilj i političku volju da se proširi na zapadni Balkan i da te zemlje mogu da ispune uslove koji su potrebni za pristupanje.

Bosić naglašava da, iako postoji deklarativna spremonst i jednih i drugih da se proces pristupanja održi u životu i ubrza, postoje i prepreke koje su očigledne.

“Sa strane EU ne postoji uvijek politička volja kod svih zemalja za proširenje EU. To je često uzrokovano viđenjem ove regije kao izvora neriješenih problema i zamrznutih kriza koje se mogu preliti i na ostatak Evrope. Ipak glavni izvor protivljenju daljem proširenju EU su najčešće unutrašnji politički problemi zemalja EU. Često je u pitanju nerazumjevanje javnosti u zemljama EU o neophodnosti zaokruživanja EU kao geografske i civilizacijske cjeline”, kaže Bosići dodaje da EU sigurno ne treba zapadni Balkan kao poligon nadigravanja svjetskih i regionalnih sila.

“Mi imamo iskustvo da kada se veliki nadigravaju na ovom terenu, to uvjek ide preko naših leđa. A ako Balkan nije miran, nije ni Evropa”, kazao je Bosić.

Za lošu sliku o regionu, kaže, krivci smo mi sami, jer stalno produkovanje tenzija koje za cilj imaju nacionalnu homogenizaciju i narastajući populizam koče brži napredak.

“Lokalni političari ne žele da se odreknu tema iz prošlosti koje im donose glasove. Poslednji primjer za to je nastup albanskog premijera koji je izjavom da će Albanija i Kosovo imati jednog predsjednika vratio u život koncepte i strahove iz prošlosti. I nije to jedini primjer populističke politike. Takvi primjeri se mogu naći na svim stranama”, kazao je Bosić.

Po njemu, rastući populizam stvara i druge mnogo opasnije procese kao što je pojava prikrivene autokratije koja je ogrnuta plaštom demokratskih izbora.

“U neku ruku tom procesu pogoduje i stav međunarodne zajednice o potrebi za jakim liderima u regionu sa kojima je lakše završiti ono što se od njih traži. Nažalost potreba za jakim liderima uništava pluralizam. To se često ogleda u skoro apsolutnoj kontroli medija, a prije svega javnih servisa. To nas onda dovodi do nove vrste autookratije koja prijeti da moć pojedinca stavi iznad moći institucija”, konstatovao je Bosić, navodeći da novi vid autokratije kao cilj ima i kontolu pravosudnih institucija.

“Ukoliko pojedinac koji ima vlast može odlučiti koji predmeti kriminala i korupcije će se procesuirati, a koji ne, onda je to jasan znak da je uništena pravna država, A to se nažalost dešava na ovom prostoru. Zato je za održavanje demokratskog društva prioritet usposavljanje vladavine prava u našim sistemima i tu je neophodna pomoć i ekspertiza EU”, kazao je Bosić.

Prema njegovoj ocjeni, nedostatak vladavine prava je uslov za cvjetanje korupcije koja davi bilo kakav ekonomski napredak koji je uslov za bolju budućnost i političku stabilnost.

“Reforma pravosudnog sistema koja bi obezbjedila političku nezavisnost i pravdu koja važi podjednako za sve, prioritet je koji treba obezbjediti ne samo zbog pristupanja EU, nego i zbog budućnosti naše djece”, rekao je Bosić i naveo da “sve sretne zemlje liče jedna na drugu, a svaka nesretna je nesretna na svoj način”.

U tom kontekstu, po njemu, je i sutuacija u BiH specifična i ne može se porediti sa situacijom u bilo kojoj drugoj zemlji.

“Moramo imati na umu da je dejtonska BiH nastala kao posledica međunarodnog sporazuma koji je zaustavio rat i sa kojim niko nije bio u potpunosti zadovoljan. Izvor nestabilnosti u BiH su politike koje obećavaju svojim etničkim zajednicama da će se izboriti za ono što u Dejtonu nisu mogli dobiti. Znači svi oni koji zagovaraju promjenu Dejtona u domenu u kojem ne postoji unutrašnji konsenzus, doprinose političkoj nestabilnosti u BiH. Nažalost, to rade i neki međunarodni predstavnici čiji je zadatak očuvanje i tumačenje Dejtonskog sporazuma”, kazao je Bosić, ilustrujući to i nedavnom izjavom visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da bi on želio jednog predsjednika i dva podpredsjednika BiH.

“To je neodgovorno i samo doprinosi nerealnim očekivanjima onih koji bi da prave centralizovanu BiH koja nije održiva. Ipak vjerujem da je moguće politiku u BiH i regionu iz prošlosti vratiti na teren interesa građana. A njihov interes je da žive bolje i sigurnije, da naša djeca mogu očekivati da imaju perspektivu na ovim područjima i da neće morati ići u druge zemlje u potrazi za dostojanstvenijim i boljim životom”, kazao je Bosić.

( BN televizija )