Još nema dogovora sindikata i uprava zavisnih preduzeća u sistemu „Elektroprivrede Republike Srpske“ (ERS) o visini otpremnina koje će biti ponuđene radnicima da bi dobrovoljno…