Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić smatra da Luka Petrović nije u sukobu interesa ako u isto vrijeme obavlja funkciju direktora „Elektroprivrede Republike Srpske“ (ERS)…