Rusija neće odustati od namjere da određuje zemljama regiona mogu li da idu u Evropsku uniju ili NATO Na sve načine ta zemlja će i…