„Zaista sam krajnje razočaran u institucije Republike Srpske prvenstveno u Vladu Srpske koja je bila dužna da podnese Narodnoj skupštini RS prijedlog za raspuštanje lokalne…

- Ako ne formiram Savjet ministara, napraviću lom i nevažno je koliku će cijenu platiti Srbi i koliku će cijenu platiti Republika Srpska, jer jedino…