Više od jednog vijeka ovoj ulici ton je davala vojnička cokula. I bilo gdje da se nađeš, njezin eho bi uvijek odzvanjao. Na njoj…