U Trebinju su za samo sedam dana zabilježena čak tri slučaja ujeda otrovnica. Zmija najviše ima u ruralnim, krševitim predjelima, ali zabilježena je pojava i…

Udruženje za očuvanje narodne pjesme i igre „Sava Vladislavić“ u saradnji sa OO „Prosvjete“ Gacko juče, na Vidovdan je održalo polugodišnji koncert „Dani Save Vladislavića“…