Ugovor sa „Batagonom“ o prodaji 43 miliona potraživanja Republike Srpske od Fabrike glinice „Birač“ u stečaju još uvijek je na snazi, iako je švajcarska kompanija…