Izvod iz švajcarske banke o uplati Batagona za potraživanja Fabrike glinice stigao u Vladu Republike Srpske, a novca nema. Švajcarska kompanija „Batagon“ uplatila je 43…