Srpska demokratska stranka traži od ministara Zlatana Кlokića da skine oznaku tajnosti i odgovori kome i za kakve „stručne usluge“ je Republika Srpska platila 2.…