„Saglasnost Vlade Repubike Srpske na odluku Skupštine akcionara „HE na Drini“ da kupi od firme „Kaldera“ iz Laktaša 51% udjela u vlasništvu preduzeća „HE Bistrica“…