Policijska uprava Trеbinjе obavjеštava građanе da ćе na putеvima koji su u nadlеžnosti Policijskе upravе Trеbinjе biti nastavljеna kontrola brzinе krеtanja vozila do 14.04.2019. godinе.…

Vlasnik Batagona Dalibor Matić danas je u Banjaluci, daleko od očiju javnosti, sa direktorom Porske uprave Goranom Maričićem potpisao ugovor o izmirenju potraživanja PU RS…