Ukoliko SDA podnese incijativu o promjeni naziva Republike Srpska i ako apelaciju prihvati Ustavni sud BiH Narodna skupština Republike Srpske će se izjasniti o budućem…