Radio Gacko danas obilježava 26 godina postojanja i rada. Na sjednici SO-e  održanoj 7. decembra, 1992. godine donesena je odluka o formiranju elektronskog lokalnog informativnog…