Srpska demokratska stranka ranije je najavila da će tražiti ponovno brojanje glasačkih llistića zbog uočenih nepravilnosti tokom izbornog procesa. Kao ilustraciju uočenih nepravilnosti je i…