Predstavnici sindikataa koji djeluju u Željeznicama Republike Srpske upozorili su upravu preduzeća i Vladu Republike Srpske da im nisu predočene nikakve infomracije o realizaciji kredita…