“Stekao sam utisak da je to bilo američko ulaganje u nekog novog političkog lidera među bosanskim Srbima, koji bi popunio prostor posle odlaska, odnosno eliminacije…

Među najvećim kreditnim zaduženjima koje je Republika Srpska povukla od Evropske investicione banke je pozajmica od 68,4 miliona konvertibilnih maraka za gradnju autoputa Banjaluka –…