Policijska uprava Zvornik saopštila je da je Elvis Keljmendi prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata ispunjavao sve zakonom propisane uslove, te da je provjerama…