Prvim udahom sam počela sa borbom, za to smo kao vrsta predisponirani. Zatim kreću lekcije, tata me uči poštenju, mama razvija u meni ljubav i…