Jedinstvena udružena Sindikalna organizacija JP "Šume RS" poziva menadžment i Nadzorni odbor preduzeća na korektan socijalni dijalog o novoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kako…