Srpska demokratska stranka pozvala je ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača da odgovori na sljedeća pitanja: 1.Ko je naredio da se održi konferencija za…

Premijerka Cvijanović je danas, nabrajajući hvalospjeve o svom mandatu, zaboravila da saopšti i istinu - da je ona jedini premijer u istoriji Republike Srpske za…