Narodna skupština Republike Srpske 20. marta će u nastavku 23. sjednice raspravljati o dvije interpelacije, i to za razmatranje politika u oblasti zdravstvenog i penzionog…

Radio-televizija Republike Srpske u svom, već ustaljenom, maniru nastavlja prenošenje spinova i zlonamjernih „vijesti“ sa polufantomskih internet-stranica, pokušavajući da ocrni ljude i lokalne zajednice u…