Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da je putem Savjeta ministara BiH obezbijeđeno 470. 000 KM za obnovu objekta Mitropolije…

Vlada Republike Srpske novu godinu počeće sa novim zaduženjima. Aukcijom trezorskih zapisa, koja će biti održana 11. januara, RS planira da se zaduži 20 miliona…